• Neverauskaitė V. Apie nepilnamečių nusikalstamumą Vakarų Europos ir Skandinavijos šalyse. – V.: 1993. – 32 p.
  • Neverauskaitė V. Law drafting procedure in Lithuania//Law Drafting And Regulatory Management In Central And Eastern Europe. Sigma papers: No 18.- Paris, 1997.-P. 129-147.
  • Dapšys A., Andriulis V., Budrikis A., Neverauskaitė V., Valeckaitė V. Nusikaltimų prevencija ir kriminalinė justicija Lietuvoje. V.: JTVP ir TI, 1996.-48 p.
  • Dapšys A., Andriulis V., Budrikis A., Neverauskaitė V., Valeckaitė V. Crime prevention and criminal justice in Lithuania. V.: UNDP, 1996.-60 p.
  • Dapšys A., Neverauskaitė V. Nusikalstamumo tendencijos, jo kontrolės ir prevencijos Lietuvoje perspektyvos// Lietuvos teisės tradicijos: Moksl. konferencijos medžiaga.-V., 1997.-P.80-90.
  • Neverauskatė V. Sveikatos priežiūros teisės aktų rinkinys.-V.: 1998.- 490 p.
  • Neverauskaitė V. Sveikatos priežiūros teisės aktų rinkinys stomatologams. – V. 1999. 322 p.