Atstovavimas teisme

Klientų atstovavimas visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose, taip pat ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose

Teisminė mediacija

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant mediatoriui

Dokumentų rengimas

Procesinių dokumentų teismui, sutarčių, ikiteisminio tyrimo dokumentų, prašymų, skundų, paraiškų ir įmonės steigiamųjų dokumentų rengimas