Lietuvos Advokatūra – advokatų savivaldą įgyvendinanti institucija;
Nacionalinė teismų administracija – aptarnauja teismų savivaldos institucijas siekiant užtikrinti respublikos teismų sistemos, jos valdymo ir darbo organizavimo efektyvumą, teisėjų ir teismų savivaldos nepriklausomumą;
Lietuvos antstolių rūmai – antstolių savivaldą įgyvendinanti institucija;
Lietuvos Respublikos prokuratūra – palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose;
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba – institucija, nagrinėjanti asmenų prašymus ir priimanti sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo.
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija  – privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo bylose;
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba – priežiūros institucija fizinių ir juridinių asmenų bankroto administratoriams, turto vertintojams, asmenis teikiantiems audito ir apskaitos paslaugas;
Registrų centras – kaupia ir apibendrina informaciją apie juridinius asmenis, nekilnojamąjį turtą, tvarko gyventojų ir adresų registrą, taip pat atlieka kitas institucijos kompetencijai priskirtinas užduotis;